Henrik Hermanssons hemsida

Senaste inlägg
2013-08-28
Hemsidan har upphört

Jag har nu tagit bort min gamla hemsida och använder nu uteslutande Studenportalen för information om kurser.

Sidan har upphört

Rendering: Henrik Hermansson. Handvisp

Eftersom all information numer läggs in i Studentportalen har jag valt att stänga denna sida som inte har uppdaterats nämnvärt de senast åren. Här är en länk till Studentportalen.


Kontaktuppgifter
univ.adj. vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

E-post:
Henrik.Hermansson@Angstrom.uu.se

Telefon:
018-471 1401

Besöksadress:
Ångströmlab,
Lägerhyddsvägen 1

Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA