Henrik Hermanssons hemsida

Senaste inlägg
2021-05-11
Hemsidan har upphört

Jag har nu tagit bort min hemsida och använder nu Studium för information om kommande kurser. Äldre kurser finns kvar i Studentportalen.

Sidan har upphört

Rendering: Henrik Hermansson. Handvisp

All information angående kurser kommer att läggas in i Studium nu när Studentportalen försvinner till hösten 2021. Kursinformation kommer fortfarande att vara tillgänglig en tid framåt i Studentportalen.


Kontaktuppgifter
univ.adj. vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

E-post:
Henrik.Hermansson@Angstrom.uu.se

Telefon:
018-471 1401

Besöksadress:
Ångströmlab,
Lägerhyddsvägen 1

Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA